Dijeli

Visoko je grad, u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine u Zeničko-dobojskom kantonu. Prirodni okoliš Visokog određen je dolinama rijeka Bosne i Fojnice.

Po popisu iz 2013. godine u Visokom živi 39.838 stanovnika.

Visočka dolina bila je rano središte srednjovjekovne države u Bosni, Bosanske Banovine, a kasnije i samoproglašene Kraljevine. U Milima je bilo bansko sjedište i središte državnog života, gdje se održavao stanak (lokalni sabor, u nekim izvorima i “Sva Bosna”, te krunsko mjesto prvog bosanskog kralja, Tvrtka Kotromanića.

Stari grad Visoki koji se nalazi na brdu Visočica bio je politički bitna tvrđava, a njezino podgrađe Podvisoki bilo je jedno od najranijih primjera srednjovjekovne urbane sredine na užem području Bosne. Kasnije, u prvoj polovini 14. stoljeća, u obližnjim Moštrima bila je kuća krstjana.

Od srednjovjekovnog je grada Visoko izraslo u naselje osmanskog tipa. U okviru ove nove vrste grada povijesnu ulogu imao je osmanlijski guverner Bosne Ajas-paša.

Prije rata u Bosni i Hercegovini općina Visoko je bio najveći izvoznik tekstila i kože u Jugoslaviji. Danas su nositelji privrednog rasta i razvoja i dalje kožarsko-tekstilna industrija, te auto-industrijska.

Od 2006. godine Visoko posjećuju desetine hiljada turista nakon pronalaska bosanskih piramida, pronalazača Semira Osmanagića.

Visoko se nalazi unutar industrijske regije Sarajevo-Zenica. Graniči s općinama Kiseljak, Busovača, Kakanj, Vareš, Breza, Ilijaš i Ilidža. Nalazi se na magistralnoj cesti i željezničkoj pruzi Sarajevo – Zenica, autoputu Koridor Vc, a regionalne ceste povezuju je sa susjednim općinama.

Život u Visokom se odvija kroz razne vidove organizirane funkcionalne javne uprave, te se zdravstvene usluge na području grada pruža Dom zdravlja Visoko izgrađen 1953. godine. Osnovna zdravstvena zaštita rješava se u sklopu opće prakse u Domu zdravlja i preko porodične medicine. Nositelj socijalne zaštite je Javna ustanova “Centar za socijalni rad” Visoko. Javna ustanova Centar za kulturu, sport i informisanje je jedna od ustanova kojima je osnivač Grad Visoko, a tu je i Javno komunalno preduzeće Visoko i Javno komunalno preduzeće Gradska groblja. tu je i Zavičajni muzej Visoko, te Biblioteka Visoko, Vatrogasno društvo Visoko, radio i televizija Visoko “RTV Visoko“,  a društveni život se odvija i kroz razne vidove sporta ka što su: nogometni klub  “Bosna Visoko”, rukometni klub  “Bosna Visoko”, košarkaški klub “Visoko”, klub ritmičke gimnastike “Pirueta” i klub ritmičke gimnastike “Visoko“, streljački klub “Visoko“, taekwondo kolektiv “Bosna” aeroklub “Izet Kurtalić” Visoko, galerija “Likum” Visoko, te niz drugih sportskih udruženja i kolektiva.

Obrazovni segment se ogleda kroz funkcionisanje:

Osnovne škole:

Osnovna muzička škola:

Srednje obrazovanje:

 

Ostavite odgovor