Dijeli

Tokom decembarske posjete emiratu Sharjah (‘Šarža’) u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Dr Semir Osmanagić je bio u prilici da obiđe najznačajnije arheološke i geološke lokacije. Imao je čast da svo vrijeme bude u prisustvu princeze Sheikha Bodour Al Qasimi, kćerke vladara ovog emirata i supruge prestolonasljednika Muhameda Al Qasimija.

Vodiči Dr Osmanagića i njegovoj supruzi Sabini bili su direktor Arheološkog odjeljenja Šarže Eisa Yousif i vođa belgijskog tima u ovoj zemlji Dr Bruno Overlaet.

Svakako najznačajnija je bila posjeta lokaciji Jebel Faya na kojoj su pronađeni ljudski alati koji su luminescentnom metodom datirani na 125.000 godina. Ovime je još jedna zabluda ili falsifikat Engleza i Encyclopedia Brittanica razotkrivena. Moderni čovjek nije izašao iz Afrike prije 55.000 godina već znatno ranije. Tokom 2021. godine je pronađeno više od 1.000 alata u Mleiha regionu koji su stariji od 180.000 godina tako da se nova historija čovjeka piše na neočekivanom mjestu, izmešu Omanskog i Arapskog (Perzijskog) zaljeva.

Niz drugih lokacija iz paleolita, neolita, bronzanog i željeznog doba, učinili su Šaržu svjetski atraktivnom lokacijom. Impresioniran ovim pronalascima, te sistematskim pristupom obradi i čuvanju artifakata i njihovom predstavljanju kroz visokotehnološke modern muzejske i arheološke centre, Dr Osmanagić je dao vrlo afirmativnu izjavu za dokumentrac koji će biti prikazan na TV Sharjah u budućnosti.

Bosanska piramida Sunca

Ostavite odgovor